ประธานสภาเซอร์ร่าร่วมงานฉลองครบรอบบวช 5 ปี
ของคุณพ่อสายชล คัลยุไล จิตตาธิการกลุ่มเซอร์ร่าบางแสน
วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2008
ณ วัดพระหฤทัย ศรีราชา


Upload 25 June 2008

Go Top
Back to Home Page