พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของ ประธานสภาฯ ประธานเขต ประธานกลุ่ม (2008-2009)

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน  2009
ณ  วัดเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8

ชุดที่ 6 พิธีปฏิญาณตน


Back to Homeage