การประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ครั้งที่ 9 (2008-2009)

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน  2009
ณ  ห้องประชุมใต้วัดเซนต์จอห์น
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8

ชุดที่ 8 ปิดการประชุม


ประธานสภาฯ แสดงความยินดีกับเซอร์ร่ากลุ่มทดลองศรีราชา น้องใหม่มาแรง


ประธานกลุ่มต่างๆ รับมอบไม้กางเขน


ขอขอบคุณพระเจ้า ... อาแมน กลับบ้านได้


Back to Homeage