ลูกเสือคาทอลิกโลก
วันอาทิตย์ ที่ 27-30 ธันวาคม 2010
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา จ.ชลบุรี

 
คุณนิพนธ์ หัวเรือใหญ่ วางแผนร่วมกับกลุ่มเซ็นต์จอห์น กลุ่มบางแสน และกลุ่มศรีราชา


กลุ่มเซ็นต์จอห์น

 
กลุ่มบางแสน

 
กลุ่มศรีราชา

   
นิทรรศการ

 
ลูกเสือก็เยอะ ... นักบุญก็เยอะ ...

 
เยี่ยมค่าย

      มีเล่นเกมส์ด้วย

 
ขอบคุณ ... ขอบคุณ มีทั้งลูกเสือ พ่อเสือ และ แม่เสือ แล้วก็ยายเสือ?

Go Top
Back to Homepage