กิจกรรมสภาเซอร์ร่าฯ ปี 2011

วัน-เวลา
กิจกรรม
เอกสาร
ภาพ
25 ก.ย. 2011 สมาชิกเซอร์ร่าไปร่วมฉลอง สุวรรณสมโภชครบบวช 50 ปีคุณพ่อวิจิตร ไตรภพ และหิรัญสมโภชครบบวช 25 ปี คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม คุณพ่อประเวช เตชะพิทักษ์ะรรม คุณพ่อสุพจน์ ณัมคณิสรณ์ คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ และคุณพ่อพงษ์นิรันดร์ ที่วัดหัวไผ่ ..... มีกลุ่มเซอร์ร่าพิษณุโลก ลพบุรี จันทบุรี ศรีราชา และบางแสน  
17 ก.ย.. 2011 การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ สมัยที่ 12 ครั้งที่ 1/2011-2012 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2011
 
13 ส.ค.. 2011 คุณอัญชัน จาตุกัญญาประทีป ประธานสภาเซอร์ร่า ร่วมงานบวชสังฆาณุกร บาเดอร์วันใหม่ ศรีสุข วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2011 บ้านเณรแสงธรรม  
31 ก.ค.. 2011 เชิญชมภาพ (บางส่วน) พิธีรับใบแต่งตั้งและปฏิญาณตนสมาชิก
วันอาทิตย์ที่  31 กรกฎาคม 2011
 
30 ก.ค.. 2011 พิธีต้อนรับประธานองค์การเวอร์ร่าสากล  
30 ก.ค.. 2011 คณะเซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุรีบุรี จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจประจำปี 2011
วันที่ 30 - 31  กรกฎาคม ค.ศ. 2010
 
26 มิ.ย. 2011
ชมภาพกลุ่มเชอร์ร่าศรีราชา จัดพิธีปฏิญาณตนสมาชิก อาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 2011
 
25 มิ.ย. 2011
การสัมมนาผู้นำเซอร์ร่า 2011 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
ฟังเทปบันทึกเสียงบรรยายของ อ.ชัยณรงค์ เปิดเสียงด้วย

11 มิ.ย. 2011 คุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ จิตตาธิการอาวุโส และ คุณอัญชัน จาตุกัญญาประทีป ประธานสภาเซอร์ร่าฯ ร่วมงานฉลอง 75 ปีบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา คลิก
 
19 ก.พ. 2011 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเซอร์ร่าประเทศไทยสมัยที่ 11 ปี 2010 – 2011 เพื่อให้การดำเนินงานของสภาฯเป็นไปตามวัตถุประสงค์และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย วันเสาร์ที่ 19  กุมภาพันธ์ 2011 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารของวัดเซนต์จอห์น เวลา  08.30 – 12.30 น.

               


18 ม.ค. 2011 

สมาชิกเซอร์ร่าตัวแทนกลุ่มบางแสน ไปร่วมพิธีมิสซาในโอกาสฉลองครบรอบบวช 59 ปี ของคุณพ่อเปโตรอาทร พัฒนภิรมย์ พระสงฆ์อาวุโสที่สุดของสังฆมณฑลจันทบุรี ที่สำนักพระสังฆราช ศรีราชา วันอังคารที่ 18 มกราคม 2011 เวลา 17.30 น.

 

Go Top
Back to Homepage