การสัมมนาผู้นำเซอร์ร่า 2011
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011
ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ฟังเทปบันทึกเสียงบรรยายของ อ.ชัยณรงค์ เปิดเสียงด้วย
(กรุณารอสักครู่ ไฟล์ขนาด 83.6 MB)

พลิกใจเซอร์ร่ารุ่นใหม่
เป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ
อ.ชัยณรงค์ บรรยายเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ครับ 

ตารางสัมนาผู้นำกลุ่มเซอร์ร่า

Back to Home Page