สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
กิจกรรมปี 2015

การประชุมใหญ่ประจำปีสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
ปี 2014 – 2015

วันที่ 6 มิถุนายน 2015  ณ วัดเซนต์จอห์น 

การประชุมใหญ พิธีปฏิญาณตน ใครทำอะไร

พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง ประธานเขตและประธานกลุ่มของคณะเซอร์ร่า
วาระในตำแหน่งตั้งแต่ ก.ค. 2015  ถึง  มิ.ย.2 016
ณ วัดเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2015 


คุณพ่อสายชล คันยุไล จิตตาธิการเขต  172 เป็นประธาน
ร่วมด้วยคุณพ่อไพโรจน์  เกตุรัตน์ จิตตาธิการเขต 140


คุณวินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์ ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย เป็นสักขีพยาน


คุณสิริพร มาตุรงค์พิทักษ์ เป็นประธานเขต 140
และ คุณนิชเนตร แก้วแดง เป็นประธานกลุ่มบางแสนคลิกดูภาพขยาย


คลิกดูภาพขยาย

การประชุมใหญ พิธีปฏิญาณตน ใครทำอะไร
Back to Homepage