สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
กิจกรรมปี 2015

ประธานสภาเซอร์ร่าสากลและผู้แทนสมาชิกเซอร์ร่า
ร่วมพิธีเปิดปีชีวิตนักบวช
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2015

ณ โรงเรียนเซ็นต์โยเซฟ คอนแวนต์ กรุงเทพฯหอประชุมตรีนิตี


เซอร์ร่าจากบางแสนและศรีราชา


คุณรัชนก เซอร์ร่าจากศรีราชา


พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน


ซิสเตอร์มิ่งขวัญ


คุณวินิจ ประธานสภาเซอร์ร่าประเทสไทย


คุณสุมาลี ดาวหน เซอร์ร่าหนองคู


เซอร์ร่าจากจันทบุรี


คุรสุมาลีและเพื่อนเซนต์ปอลเดอชาร์ต


เมื่อเซอร์ร่าจากภาคตะวันออกพบกับเซอร์ร่าจากภาคอีสาน

 

Back to Homepage