การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

Date
Part
Activities
Thursday 14 April 2016
วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2016
14a Welcome to 18th Serra Asian Convention 2016 at Pattaya
ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
ณ โรงแรมกาสะลองรีสอร์ท&สปา พัทยา
  14b Registration @ Kasalong Resort & Spa, Pattaya
ผู้เข้าประชุมลงทะเบียนเข้าพักที่โรงแรมกาสะลองรีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา
  14c

Travelers’ Mass at the hotel’s auditorium
มิสซาต้อนรับผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุมของโรงแรม

  14d

Welcome Party & Dinner
งานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับผู้เข้าประชุมบริเวณสระน้ำของโรงแรม

Friday 15 April 2016
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2016
15a

Transfer to Assumption Sriracha School
ออกเดินทางจากโรงแรมไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

  15b Group Photo
ถ่ายภาพหมู่
  15c Opening Ceremony
พิธีเปิดการประชุมเซอร์ร่าเอเซียครั้งที่ 18
 
  15d1 Opening Mass Procession
ขบวนแห่เข้า เริ่มมิสซาเปิดการประชุม
  15d2 Opening Mass
มิสซาเปิดการประชุม  ณ หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
  15d3 Communion with Cardinal Luis Antonio Tagle
พระคาร์ดินัล หลุยส์ อันโตนิโอ ตาเกล
  15e

Keynote Address I : It’s the Lord : The Family and Vocation of the Person in Christ by Cardinal Luis Antonio Tagle
การปราศรัยหลัก 1:  It’s the Lord : “ครอบครัวและกระแสเรียกของพระบุคคลในพระคริสตเจ้า” โดยพระคาร์ดินัล หลุยส์ อันโตนิโอ ตาเกล

  15f

Lunch honoring Chaplains, National Presidents, District Governors  and Club Presidents
อาหารเที่ยงเป็นเกียรติแก่จิตตาธิการ ประธานสภา ประธานเขต และประธานกลุ่มต่างๆ

  15g Vocation Congress of Chanthaburi Diocese
งานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี 
  15h

Break into small groups to visit nearby seminaries and Eucharist Adoration
แบ่งกลุ่มเยี่ยมบ้านเณรและเฝ้าศีลมหาสนิท

  15i Dinner at Revolving Restaurant at Pattaya Park Tower
อาหารค่ำที่ห้องอาหารหมุนสามร้อยหกสิบองศา ณ พัทยาปาร์ค เทาว์เวอร์
  15j Pattaya by night at the Alkarza Cabaret show
ชมพัทยายามราตรี ชมอัลคาร์ซ่าโชว์ 
Saturday 16 April 2016
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2016
16a Welcome t0 Maryvit School Pattaya
โรงเรียนมารีวิทย์  พัทยา ยินดีต้อนรับ
  16b Holy Mass at Maryvit School Pattaya
พิ๊มิสซาที่โรงเรียนมารีวิทย์  พัทยา
  16c Keynote II: Rising to the Vocations Challenge: Rev. Fr. Augustine Phaiboon Udomdej, CSsR
การบรรยายหลัก 2 พร้อมรับมือกับสิ่งท้าทายของกระแสเรียก : คุณพ่อไพบูลย์  อุดมเดช (คณะพระมหาไถ่)
  16d Best Practice reports from each country in vocation promotion and affirmation
เสวนา แนวทาง กิจกรรมกระแสเรียก สัมฤทธิ์ผลของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย
  16e Leave for Nong Nuch Garden for cultural immersion
เดินทางไปสวนนงนุช ชมสวนที่สวยงามระดับโลก  และ การชมสวน
  16f Banquet at Maryvit School Pattaya
งานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่โรงเรียนมารีวิทย์  พัทยา 
  16g Songkran Festival Celebration
งานฉลองสงกรานต์ 
  16h Transfer to the Philippines in 2018
งานพิธีมอบธงเซอร์ร่าเอเชียให้ประททศฟิลิปปินส์ เจัาภาพครั้งที่ 19 ปี 2018
Sunday 17 April 2016
วันอาทิตย์์ที่ 17 เมษายน 2016
17a

Closing Mass : Closing Ceremony
มิสซาวันอาทิตย์ ปิดการประชุม

  17b

Bon Voyage and See you Again in the Philippines in 2018
สวัสดี พบกันใหม่ ที่ฟิลิปปินส์ ปี 2018

  17c Who is who in the Convention
คนเด่นกลางที่ประชุม
  17d Behind th Lens
เก็บตกหลังกล้อง

Serra Council of Thailand
www.serrathai.org
For more information, mail to wichai2000@gmail.com