กิจกรรมคณะเซอร์ร่าประเทไทย


งานบวชพระสังฆราชใหม่ สังฆมณฑลเชียงราย พระคุณเจ้า วุฒิเลิศ แห่ล้อม

มีสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มต่างๆ ไปร่วมงาน เช่น
กลุ่มเซนต์จอห์น พิษณุโลก นครราชสีมา ท่าแร่ ฟาติมาท่าแร่ ศรีราชา และบางแสน


คุณนิพนธ์นำบัตรและปัจจัยแสดงความยินดี ถวายพระคุณเจ้าฯ ในนามคณะเซอร์ร่าประเทศไท

 


Back to Homeage