กิจกรรมคณะเซอร์ร่า ปี 2020-2021
 
= กิจกรรม     = จดหมาย      =  ประกาศ      = ข่าว

วันที่
กิจกรรม
ประเภท
24 เม.ย. 2021 รายงานการประชุมสภาเซอร์ร่าครั้งที่ 3 วาระปี 2020/2021
ผ่าน Application Zoom
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2021 เวลา 14.00 – 16.00 น.
24 เม.ย. 2021

สภาเซอร์ร่าแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2021 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom
โดยทุกท่านสามารถดูวาระการประชุมได้ผ่านทางเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

Meeting ID: 845 0847 4933
Passcode: 220623

https://us02web.zoom.us/j/84508474933?pwd=anYxcDlidGF4QVpmZ2VadUY0OVRtQT09

10 ก.พ. 2021

เรียนเชิญสมาชิกเซอร์ร่าทุกท่าน เข้าร่วมประชุมออนไลน์
ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 14.00 น.
ในหัวข้อ "การจัดประชุมเซอร์ร่าโลก ปี 2023"

ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom
โดยมีรายละเอียดตามจดหมายด้านบน หรือตามท้ายข้อความนี้

=============

Meeting ID: 845 0847 4933
Password: 220623

https://us02web.zoom.us/j/84508474933?pwd=anYxcDlidGF4QVpmZ2VadUY0OVRtQT09

11 ม.ค. 2021

 **สำคัญ** ประธานสภาเซอร์ร่า ขอเชิญคุณพ่อจิตตาธิการ ที่ปรึกษา ประธานเขต และประธานกลุ่มเซอร์ร่าทุกกลุ่ม  เข้าร่วมการประชุมผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom เรื่องการสำรวจจำนวนสมาชิกเซอร์ร่าในรูปแบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2021 เวลา 14.00 น.
โดยมีรายละเอียดดังนี้:
* จดหมาย

7 ม.ค. 2021 ให้ส่งผลงานหรือกิจกรรมที่กลุ่มได้ทำในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2020
อา 22 พ.ย. 2020 ร่วมงานเปิดกลุ่มใหม่กลุ่มวัดเซนต์หลุยส์  
พฤ. 24 กันยายน 2020 ร่วมภาวนาและส่ง ฟรังซิสเซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์ พวงผ่อง ประธานเซอร์ร่าเขต 172 อดีตประธานคณะเซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา  
ส. 27 มิถุนายน 2020 ประชุมใหญ่สภาเซอร์ร่าประเทศไทย สมัยที่ 20 วาระ2019 – 2020  
ส. 20 มิถุนายน 2020 ประชุมย่อยครั้งที่ 3หัวข้อ: "การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การประชุมใหญ่ในรูปแบบออนไลน์”  
ส. 13 มิถุนายน 2020 ประชุมย่อยครั้งที่ 2แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจิตหัวข้อ "การฟื้นฟูและไตร่ตรองชีวิตจิตของสมาชิกเซอร์ร่า"  
อา 7 มิถุนายน 2020 ประชุมย่อยครั้งที่ 1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์การใช้งานแอพพลิเคชั่น Zoom ก่อนถึงวันประชุมใหญ่หัวข้อการประชุม "เราดำเนินการส่งเสริมกระแสเรียกอย่างไรในช่วงโควิด”  

Go Top
Back to Homepage