สภาเซอร์ร่าประเทศไทย

เกี่ยวกับสภา ประวัติความเป็นมา กรรมการบริหาร ข่าว - กิจกรรม ห้องเอกสารคุณพ่อ เปโตร เจริญ  ว่องประชานุกูล 
จิตตาธิการสภาเซอร์ร่าประเทศไทย


อากาทาสิริพร  มาตุรงค์พิทักษ์
ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารสภาเซอร์ร่าประเทศไท
สมัยที่ 20 วาระปี 2019-2020

ที่

ตำแหน่ง

นักบุญ  ชื่อ  สกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์

E-mail

1.

จิตตาภิบาล
อธิการบ้านเณร
วิทยาลัยแสงธรรม
(คุณพ่อ)

เปโตรเจริญ ว่อง ประชานุกูล

อธิการสามเณราลัยวิทยาลัยแสงธรรม20 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้ามอ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

081-875-8918

charoenv@yahoo.com
padrepietro55@gmail.com

2.

ที่ปรึกษาสภาฯ
อดีตประธานเซอร์ร่าโลก
ปี 2004 - 2005

ราฟาแอลชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย

1110 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

086-896-9393

cnarong@stjohn.ac.th

3.

ที่ปรึกษาสภาฯ

พอล แมรี่สุวิช สุวรุจิพร

35 ซ.อารีย์ 3 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400

02-279-7575

paulms@samart.com

4.

ที่ปรึกษาสภาฯ
เขต 140 / กรุงเทพ

ยอแซฟประดิษฐ์ โลหะวิริยะศิริ

Xavier Intl Transport & Logistics Co.,Ltd.
479 ฟอร์จูนคอนโด
ห้อง 315/554ถ.สาธุประดิษฐ์
ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

081-485-0251

jueniper@gmail.com

5.

ที่ปรึกษาสภาฯ

ยอแซฟวินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์

507/349 ม.นครไทย ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

081-831-1701

vinijv@yahoo.com

6.

ที่ปรึกษาสภาฯ
เขต 140 / นครสวรรค์

ยอห์นแมรี่บุญขีด  เรไร

ซ.87/5ถ.สวรรค์วิถี
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

089-2727277

boonkeet_rerai@hotmail.com

7.

ที่ปรึกษาสภาฯ
เขต 140 / บ้านโป่ง

ยอร์จพิเชษฐ์  รุจิรัตน์

35/135 ผู้ใหญ่บูลย์9
ถ.เฉลิมพระเกียรติ 6อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  70110

081-943-1658

pr.pichet3330@gmail.com

8.

ที่ปรึกษาสภาฯ
เขต 172 / เซนต์จอห์น

ยอห์นบอสโกสมชาย  เทวีทิวารักษ์

17/21 ม.การ์เด้นโฮมวิลเลจ
ถ.พหลโยธินต.คูคต
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

081-803-3475

somchai@zagro.com

9.

ที่ปรึกษาสภาฯ
เขต 172 / ศรีราชา

มารีอา มักดาเลนารัชนีกูล พวงผ่อง

174/4  หมู่10ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี 20110

089-603-0990

rach0990@gmail.com

10.

อดีตประธานสภา
2018 – 2019

เปโตรนิคม  กายราช

199 ม.6ถ.ราษฎร์เจริญ
ต.ท่าแร่อ.เมือง
จ.สกลนคร 47230

081-739-6312

nikhom48@yahoo.com

11.

ประธานสภา
ปี 2019 – 2020

อากาทาสิริพร  มาตุรงค์พิทักษ์

ร้านฟาติมา 52/2-3ถ.นเรศวร
ต.ในเมืองอ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

081-962-5872

s_maturongpituck@hotmail.com

12.

ว่าที่ประธานสภา

 

 

 

 

 

 

 

13.

รองประธาน
ฝ่ายกิจกรรม
เขต 172/ เซนต์จอห์น

มาระโกนิพนธ์  แสงประดับ

89/95 หมู่บ้านไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด ถ.กาญจนภิเษก
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10560

081-911-9522

niphonsa@yahoo.com

14.

รองประธาน
ฝ่ายกระแสเรียก
เขต 194 / ท่าแร่

เปาโลสมฤทธิ์  กายราช

265 หมู่ 6ถ.ถิ่นไทย 1
ต.ท่าแร่อ.เมือง
จ.สกลนคร 47230

087-715-5020

Paul_somrit@yahoo.co.th

15.

รองประธาน
ฝ่ายสมาชิก
เขต 140 / บ้านโป่ง

เปโตรธีรวัฒน์  ลิ้มอำไพ

18/36 ซ.เจริญสุขถ.เฉลิมพระ-เกียรติ ร.9อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110

089-206-4709

limampai@gmail.com

16.

รองประธาน
ฝ่ายสื่อสาร
เขต 172 / บางแสน

อันเดรวิชัย บุญเจือ

53ถ.บางแสนล่าง
ต.บางแสนอ.เมือง
จ.ชลบุรี 20130

087-606-2321

Wichai2000@gmail.com

17.

เลขานุการสภาฯ
เขต 140/ เซนต์หลุยส์

อากาทา เหมือนฝัน พลางกูร

อาคารโฮม แมนชั่น2
ซ.ลาดพร้าววังหิน 82
ถ.ลาดพร้าว
แขวง/เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร 10230

061-983-6145

Jibby1975479300@gmail.com

18.

ผู้ช่วย
เลขานุการสภาฯ
เขต 140 / กรุงเทพ

มารีอา ทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช

927 ถ.สุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

086-900-1962

thipakorn.r@hotmail.com

19.

เหรัญญิกสภาฯ
เขต 140 / กรุงเทพ

มารีอาทิพากร  เรืองวุฒิชนะพืช

927 ถ.สุขสวัสดิ์ 2 6แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์-บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

086-900-1962

thipakorn.r@hotmail.com

20.

กรรมการ
ประธานเขต 140

เทเรซาอัญชัน  จาตุกัญญาประทีป

143ถ.เอกาทศรฐ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

081-886-6035

anchan_serra@hotmail.com

21.

กรรมการ
ประธานเขต 172

ฟรังซิสเซเวียร์เจตต์ฎางค์กูรณ์  พวงผ่อง

174/4 หมู่ 10
ต.สุรศักดิ์อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

081-335-7533

Jad3357533@gmail.com

22.

กรรมการ
ประธานเขต 194

ยอห์นธนัช  วัชรตานนท์

ตู้ ป.ณ.3 ปท.โพศรี
ต.หมากแข้งอ.เมือง
จ.อุดรธานี 41002

080-404-6559

ging.amp1784@gmail.com

23.

กรรมการ
ว่าที่ประธาน
เขต 3 เขต

 

 

 

 

 

 
พิธีปฎิญาณตนเข้ารับต่ำแหน่งของประธานสภา วาระปี 2019-2020
ที่วัดบ้านเณรแลงธรรม สสามพราน วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

 

Back to Homepage