เซอร์ร่าเขต 140

 

คณะเซอร์ร่าวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


กิจกรรมปี 2013-2014

21-23 เม.ย. 2014 ประธานเซอร์ร่าเขต 140 ครูบุษบา สนใจ พร้อมคณะ เยี่ยมกลุ่มเซอร์ร่า พนม และประชุมร่วมกับกลุ่มครั้งแรก
22-23 มี.ค.. 2014 ประธานเซอร์ร่าเขต 140 ประธานเซอร์ร่าเขต 140 ครูบุษบา สนใจ พร้อมคณะเยี่ยมกลุ่มเซอร์ร่าพนมแบบ 3 in 1 ร่วมฉลองวัดถ้ำสิงห์ ร่วมโครงการค่ายกระแสเรียกกับคณะเณรใหญ่จากบ้านเณรแสงธรรม และร่วมประชุมประชุมกับกลุ่มทดลองพนม ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม จ. สุราษฏร์ธานี
2-3 พ.ย. 2013
ทีมงานส่งเสริมกระแสเรียกของคณะเซอร์ร่าเขต 140 ประกอบด้วย ครูบุษบา สนใจ  ประธานเขต 140  อาจารย์ชัยณรงค์ ประธานที่ปรึกษา และคุณอัญชัน อดีตประธานสภาเซอร์ร่า ได้เดินทางไปยังวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดกลุ่มเซอร์ร่าใหม่ ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
13 ก.ย. 2013 โครงการหากระแสเรียกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ของเซอร์ร่าเขต 140 ครูบุษบา สนใจ ประธานเขต 140 เป็นหัวหน้าทีม. พร้อมด้วยคุณอัญชัน คุณสมพร และคุณกิตติพงศ์ จากพิษณุโลก และอ.วิชัย จากบางแสน ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ของปวงชน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

Back to District 140