เซอร์ร่าเขต 140

 

คณะเซอร์ร่าวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


สมาชิกปี 2014-2015
(รอปรับปรุง)

No

นักบุญ

ชื่อ - นามสกุล

สถานภาพ

วันปฏิญาณ

1

 

คุณวารินทร์  ฉัตรบรรยงค์

จิตตาธิการ

 

2

  คุณนิรมล   รอดธง

สมาชิก

 

3

  คุณศิริลักษณ์  ประวัติ

สมาชิก

 

4

  คุณเกษร  กังก๋ง

สมาชิก

 

5

 

คุณกอบทรัพย์  พันธุมจินดา

สมาชิก

 

6

  คุณจินตนาพร  ฉัตรบรรยงค์

สมาชิก

 

7

  คุณสุภัทร  ศรีระหงส์

สมาชิก

 

8

  คุณธิดารัตน์  พึ่งพงษ์

สมาชิก

 

9

  คุณนาฎศิลป์  นราชัย

สมาชิก

 

10

 

10.คุณอนันต์   ถาวร

สมาชิก

 

11

  .คุณบุญช่วย  นักพรรษา

สมาชิก

 

12

  .คุณจำลอง  บุญลา

สมาชิก

 

 

Back to District 140