เซอร์ร่าเขต 140

 

เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์หลุยส์ (กลุ่มทดลอง)
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ที่ตั้ง
23 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02 212 0220

ประชุมจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 19 พ.ย.2017
จัดตั้งคณะกรรมการ 18 มี.ค.2018

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 23 คน

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ทิวไผ่งาม
จิตตาธิการ


คุณชาลี ศรีโรจน์จริยา
ประธาน

คณะกรรมการปี 2019-2020

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อนักบุญ ชื่อ โทร
1. จิตตาธิการ ยอห์น บัปติสต์ คพ.ชาญชัย ทิวไผ่งาม  
2. ประธานกลุ่ม เปาโล ชาลี ศรีโรจน์จริยา 093 245-2645
3. รปธ.ฝ่ายกิจกรรม มารีอา มักดาเลนา กัณหา ธุวนาคะ 089 177-5062
4. รปธ.ฝ่ายกระแสเรียก ยอแซฟ เจริญชัย สุกิจเจริญทรัพย์ 089 177-5062
5. รปธ.ฝ่ายสมาชิก เปโตร ปัญญา คู่วิรัตน์ 086 093-4637
6. รปธ.ฝ่ายสื่อสาร อากาธา เหมือนฝัน พลางกูร 061 983-6145
7. เลขานุการ มารีย์ กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ 097 134-2926
8. เหรัญญิก มารีอา กัลยาณี ครุวรรณ 092 724-6227

 

 

Back to District 140