เซอร์ร่าเขต 140

 

เซอร์ร่ากลุ่มกรุงเทพ
หน้าหลัก ความเป็นมา คณะกรรมการ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

คณะกรรมการปี 2010-2011
ย.แบบติสท์ ไพโรจน์ สุทธิเกียรติ
ประธาน

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

จิตตาธิการ
ผู้ช่วยจิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

Back to District 140