เซอร์ร่าเขต 140

 

กลุ่มเซอร์ร่าเชียงใหม่
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

เซอร์ร่ากลุ่ม เชียงใหม่

ประวัติการก่อตั้ง

ต้นปี ค.ศ. 1980 คุณพ่อโยเซฟ คาร์รา จิตตาธิการเซอร์ร่าจากฮ่องกง มาติดต่อคุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดคอนเซปชัญในขณะนั้น เพื่อแนะนำ “คณะเซอร์ร่า”

- พฤษภาคม 1982 สมาชิกเซอร์ร่าชุดแรกกลุ่มคอนเซปชัญ จำนวน 34 ท่าน ได้ปฏิญาณตน นับเป็นการเริ่มต้นของคณะเซอร์ร่าอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

มกราคม 1985 เริ่มกลุ่มที่ 2 ที่วัด / รร.เซนต์จอห์น

- - 8 พฤษภาคม 1987 ประธานเซอร์ร่าสากล มร.แมคเคออน มาเยี่ยมเซอร์ร่าประเทศไทย
และไปเยี่ยมสังฆมณฑลเชียงใหม่ พร้อมสมาชิกเซอร์ร่าจากกรุงเทพฯ และเซนต์จอห์น เพื่อเตรียมเปิดคณะเซอร์ร่าเชียงใหม่

คณะเซอร์ร่าเชียงใหม่ ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  ค.ศ.1989
หนังสือรับรองเลขที่ 691 
เป็นกลุ่มที่ 3 ของประเทศไทยและเป็นกลุ่มที่ 1 ของสังฆมณฑลเชียงใหม่

ตุลาคม 1989 สมาชิกคณะเซอร์ร่าเชียงใหม่ปฏิญาณตน จำนวนสมาชิก 22 คน

จิตตาธิการะยะแรกได้แก่ คุณพ่อวิชัย แสนสุดสวาท  - คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร
และ คุณพ่อทัศน์ศิลป์ นวลคำมาทำเนียบประธานกลุ่ม

ลำดับ
ชื่อ
ปี
1

2009-2012
2 มารีอา พวงรัตน์   เวโรจน์
poungrat@gmail.com
2012-2013

คณะกรรมการปี 2012-2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์
มารีอา พวงรัตน์   เวโรจน์
ยอห์นบอสโกเสรี ขันธปรีชา
ยอห์นบอสโกเสรี ขันธปรีชา
หลุยส์  มานะ เนียมพรหมราช
เปโตร สยอง กิจพิทักษ์  
เปาโล ชนะพันธ์ หอสุวรรณ
ลูกา  ไพโรจน์   วิจิตรพร  
เปาโล เจริญ  คำปัน
    
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

คณะกรรมการปี 2011-2012

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์

มารีอา พวงรัตน์   เวโรจน์
ยอห์นบอสโกเสรี ขันธปรีชา
หลุยส์  มานะ เนียมพรหมราช
เปโตร สยอง กิจพิทักษ์  
เปาโล ชนะพันธ์ หอสุวรรณ
ลูกา  ไพโรจน์   วิจิตรพร  
เปาโล เจริญ  คำปัน
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

 

Back to District 140