เซอร์ร่าเขต 140

 

กลุ่มเซอร์ร่าเชียงใหม่
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

วันครอบครัวเซอร์ร่า 2011 ณ สังฆมณฑลเชียงใหม่
จัดโดย เซอร์ร่ากลุ่มเชียงใหม่
1-4 เมษายน 2011


กิจกรรมปี 2012

?

ร่วมแสดงความยินดีคุณพ่อศิริชัย บุหงาสวรรค์ ในโอกาสครบรอบบวช

7 ก.ค. 2012

สัมมนาและเข้าเงียบ ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ โดยคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ อธิการเจ้าคณะเบธาราม

7 ก.ค. 2012 คุณลูซิอา สมพร นุชบ้านป่า ประธานเขต 140 เยี่ยมเซอร์ร่ากลุ่มเชียงใหม่
22 ก.ค. 2012

จัดกิจกรรมที่บ้านพรมารีย์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมปี || 2010 || 2011 || 2012 ||

 

Back to District 140