เซอร์ร่าเขต 140

 

คณะเซอร์ร่าอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

กิจกรรม

2019  
19 ก.ค.2013 โครงการเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเซอร์ร่าสังฆมณฑลราชบุรี
ของประธานเซอร์ร่าเขต 140
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2013
เยี่ยมกลุ่มเซอร์ร่าบางนกแขวก
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai

กิจกรรมปี || 2007 || 2008 || 2009 ||


 

Back to District 140