กิจกรรมเซอร์ร่าเขต 140

โครงการเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเซอร์ร่าสังฆมณฑลราชบุรี
ของประธานเซอร์ร่าเขต 140
19-20 กรกฎาคม 2013

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2013
เยี่ยมกลุ่มเซอร์ร่าบางนกแขวก


วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2013
หลังจากร่วมงานสมโภชปีแห่งความเชื่อที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพรานแล้ว
ทีมงานเขต 140 จำนวน 6 คน
ประกอบด้วย ครูบุษบา สนใจ ประธานเขต 140 เป็นหัวหน้าทีม
พร้อมด้วยคุณอัญชัน อดีตประธานสภาฯ จากพิษณุโลก
คุณธารา สิงห์สา ประธานกลุ่มนักบุญลูกา ลพบุรี
คุณประดิษฐ์ ที่ปรึกษาสภาฯ จากกลุ่มกรุงเทพฯ
อาจารย์วิชัย บุญเจือ ประธานกลุ่มบางแสน
และ คุณพิเชษฐ์ ที่ปรึกษาเขต 140 จากลุ่มบ้านโป่ง
มุ่งหน้าสู่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด อ.บางคณฑี จ.ราชบุรี

 

เยี่ยมกลุ่มเซอร์ร่าบางนกแขวก เยี่ยมกลุ่มเซอร์ร่าบ้านโป่ง

ฺBack to District 140