เซอร์ร่าเขต 140

 

กลุ่มเซอร์ร่าบ้านโป่ง

งานวันสัมมนาเซอร์ร่าโอกาสครบ 10 ปี


ภาพหมู่่ที่ระลึก 10 ปี เซอร์่ร่า


แบ่งปันประสบการณ์.jpg


กรรมการเซอร์ร่าปี2011-2012.jpg


คุณประดิษฐ์เล่าประวัติเซอร์ร่า.jpg


ประสบการณ์จิตภาวนา.jpg


ฝึกจิตภาวนานำโดยซิสเตอร์ลัษณาวดี.jpg


พ่อวัขศิลป์บรรยายเรื่องเซอร์ร่ากับแผนอภิบาลปี 2010-2015.jpg


ร่วมมิสซา.jpg


เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันในบูชามิสซา.jpg

 

Back to District 140