เซอร์ร่าเขต 140

 

คณะเซอร์ร่ากลุ่มแม่พระฟาติมา (ประจวบคีรีขันธ์)
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร
กิจกรรม

1-2 ต.ค. 2011 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2011 คุณอัญชัน พร้อมด้วยกรรมการบริหารสภาฯ
ประกอบด้วยคุณพิเชษฐ์ คุณสมพร คุณบุษบา และอาจารย์ชัยณรงค์
เดินทางไปเยียมให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มเซอร์ร่าบ้านแสงอรุณ จ.ประจวบคีรีขันธ์
4 มิ.ย. 2011

ร่วมประชุมใหญ่สภาเซอร์ร่า สมัยที่ 11 ปี 2010-2011 วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2011  ณ ห้องประชุมวัดเซ็นต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 
25 มิ.ย. 2011

ร่วมสัมมนาผู้นำเซอร์ร่า 2011 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

26 มิ.ย. 2011

ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มเชอร์ร่าศรีราชา วันรับชาร์์เตอร์และ จัดพิธีปฏิญาณตนสมาชิก วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2011 ที่วัดพระหฤทัย ศรีราชา

 

Back to District 140