เซอร์ร่าเขต 140

 

คณะเซอร์ร่าแม่แจ่ม
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร
กิจกรรม

26 มิถุนายน 2014 ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี และพิธีปฏิญาณตนเช้ารับตำแหน่งประธาน จัดโดยสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ที่วัดเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ

คลิก
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2013
คณะของประธานเซอร์ร่าเขต 140 - ครูบุษบา สนใจ เยี่ยมคณะเซอร์ร่ากลุ่มแม่แจ่ม ที่วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ศูนย์เด็กชาวเขา บ้านป่าฝาง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่   
คลิก

 

 

Back to District 140