กลุ่มเซอร์ร่าพิษณุโลก
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

ประวัติความเป็นมา


วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 21  ตุลาคม  ค.ศ. 2001 / 2544
เป็นกลุ่มที่ 13 ของประเทศไทย


วันรับใบรับรอง
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเป็นลำดับที่ 1039
ปฏิญาณตนวันอาทิตย์ที่  19  พฤษภาคม  ค.ศ. 2002 / 2545
พระอัครสังฆราชหลุย จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธี

           กลุ่มเซอร์าร่าพิษณุโลก ได้รับการรับรองจากเซอร์ร่าสากล และได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ  ในวันอาทิตย์ที่  19  พฤษภาคม  ค.ศ. 2002 / 2545   ซึ่งตรงกับวันสมโภชพระจิตเจ้า  โดยมีพระสังฆราช หลุยส์ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์  เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน และมีคุณพ่ออีก 4 ท่านร่วมในพิธี ได้แก่  คุณพ่อ ประจวบโชค  ตรีโสภา  เจ้าอาวาสวัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก  คุณพ่อศิริชาญ  เอียงผาสุก  เจ้าอาวาสอาสนวิหารนักบุญอันนา  นครสวรรค์  คุณพ่อ วิชาญ  กิจเจริญ  เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ราชบุรี  และคุณพ่อจากประเทศพม่าอีก 1 ท่าน มีสมาชิกเข้าร่วมปฏิญาณตนครั้งแรก  26  คน  โดยมีกลุ่มเซอร์ร่ากลุ่มต่าง ๆ ในประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ประมาณ 150 คน  กลุ่มเซอร์ร่าพิษณุโลก เป็นกลุ่มที่  13  ของประเทศไทย

           ความเป็นมาของเซอร์ร่ากลุ่มพิษณุโลก เริ่มต้นเมื่อวันที่  21  ตุลาคม  ค.ศ. 2001 / 2544  เมื่อ อาจารย์ชัยณรงค์  มณเฑียรวิเชียรฉาย  คุณสุนันท์  แหวนทองคำ  และ คุณวินิจ  วสุพงศ์พิพัฒน์ สมาชิกเซอร์ร่ากลุ่ม กรุงเทพ ฯ พร้อมด้วย คุณพ่อศิริชาญ  เอียงผาสุก  จิตตาธิการและสมาชิก กลุ่มเซอร์ร่านครสวรรค์ ได้แนะนำการทำงานของกลุ่มเซอร์ร่า ซึ่งเป็นองค์กรฆราวาสที่ทำงานด้านกระแสเรียก ให้แก่สัตบุรุษวัดเซนต์นิโกลาสได้รู้จัก  มีผู้ให้ความสนใจฟัง  23  คน  ในวันนั้น เทเรซา อัญชัน  จาตุกัญญาประทีป  ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานจัดตั้งกลุ่มเซอร์ร่า พิษณุโลก  มีการประชุมครั้งแรกในวันที่    4  พฤศจิกายน  2001/ 2544

           การจัดประชุมในครั้งนั้นได้จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
                      1. คุณพ่อ ยอห์นบัปติส ประจวบโชค ตรีโสภา  จิตตาธิการ
                      2. เทเรซา อัญชัน  จาตุกัญญาประทีป             ประธาน
                      3. ลูซีอา พัชรี  เอกมหาชัย                             ว่าที่ประธานและรองประธานฝ่ายกิจกรรม
                      4. ลูซีอา สมพร  นุชบ้านป่า                            รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
                      5. มีคาแอล สมพงษ์  คูหาจิต                          รองประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
                      6.  เปโตร วัชระ  คูหาจิต                                รองประธานฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ 
                      7. มารีอา วัชนี  แย้มกันชู                                เหรัญญิก
                      8. มารีอา มนธิรา  คูหาจิต                              เลขานุการ

           ปัจจุบัน เซอร์ร่ากลุ่มพิษณุโลก  มีสมาชิกประจำการ  25  คน  สมาชิกสมทบ  4  คน 

           กลุ่มเซอร์ร่า พิษณุโลก  มีการประชุมเดือนละ  2  ครั้ง ในอาทิตย์ที่  1 และ อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน 
หลังมิสซา เวลา  10.30  นาฬิกา ถึง  12.00  นาฬิกา


คลิกดูภาพขยาย


รายชื่อจิตตาธิการและประธานเซอร์ร่า กลุ่มพิษณุโลก

ดำรงตำแหน่ง (ปี)

จิตตาธิการ

ประธานกลุ่ม

ปี 2003 – ปี 2004

คุณพ่อประจวบโชค  ตรีโสภา

เทเรซา อัญชัน  จาตุกัญญาประทีป

ปี 2004 – ปี 2005

   

ปี 2005 – ปี 2006

   

ปี 2006 – ปี 2007

   

ปี 2007 – ปี 2008

   
ปี 2008 – ปี 2009
   
ปี 2009 – ปี 2010
   
ปี 2010 – ปี 2011
   
ปี 2011 – ปี 2012
   
ปี 2012 – ปี 2013
คุณพ่อ แอนโทนี่ ประเสริฐ  สิทธิ ฟรังซิสโกสุนทร พงษ์เหมวัฒนา
ปี 2013 – ปี 2014
คุณพ่อ แอนโทนี่ ประเสริฐ  สิทธิ คุณสุรพันธ์ สินอุดมไพศาล
ปี 2014 – ปี 2016 คุณพ่อ แอนโทนี่ ประเสริฐ  สิทธิ คุณกิตติพงษ์ ทบวงศรี
ปี 2016 – ปี 2017 คุณพ่อ แอนโทนี่ ประเสริฐ  สิทธิ เทเรซา อัญชัน  จาตุกัญญาประทีป
ปี 2016 – ปี 2017 คุณพ่อ แอนโทนี่ ประเสริฐ  สิทธิ คุณสิริพร  มาตุรงค์พิทักษ์ 

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มพิษณุโลกเขต 140 ปี 2019 – 2021

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. คุณพ่อแอนโทนี่ ประเสริฐ  สิทธิ

จิตตาธิการ
(เจ้าอาวาส)

วัดเซนต์นิโกลาส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000 fathersitti@yahoo.com

081-311-9182

2. คุณพ่อลูกา สันติ  ปิตินิตย์นิรันดร์

ที่ปรึกษา
(อธิการบ้านเณรจอห์นปอลพิษณุโลก)

วัดเซนต์นิโกลาส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000 Revsanti2001@gmail.com

086-927-2233

3.  ยอห์นบอสโก สุรพันธ์ สินอุดมไพศาล

ประธาน

6/1 ม.8 ต.มะขามสูง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

089-8842-306

4. อักแนส วิภา อ่ำบางกระทุ่ม

ว่าที่ประธาน

102/2 ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

081-534-0046

5. อากาทา สิริพร มาตุรงค์พิทักษ์

รป.ฝ่ายกิจกรรม

ร้านฟาติมา 52/2-3 ถ.นเรศวร
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
s_maturongpituck@hotmail.com

081-962-5872

6. มารีอา อัมพร คูหาจิต

รป. ฝ่ายกระแสเรียก

450/5 หมู่ 8 ต.อรัญญิก อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

083-164-9520

7. อักแนส วิภา อ่ำบางกระทุ่ม

รป.ฝ่ายสมาชิก

102/2 ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

081-534-0046

8. มอนิกา ศิริพร  คูหาจิต

รป. ฝ่ายสื่อสาร

 

089-644-2006

9. เทเรซา อัญชัน จาตุกัญญาประทีป

เหรัญญิก

143 ถ.เอกาทศรฐ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000

081-886-6035

10. มารีอา กาญจนา เจียวัฒนากุล

เลขานุการ

 

099-206-8239

คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คุณพ่อ แอนโทนี่ ประเสริฐ  สิทธิ
คุณสิริพร  มาตุรงค์พิทักษ์ 
ลูซีอา สมพร  นุชบ้านป่า
มารีอา กาญจนา  เจียวัฒนากุล
คุณอัญชัน  จาตุกัญญาประทีป
ยวงบอสโก สุรพันธ์  สินอุดมไพศาล
คุณวันชาติ  ภูฐานันท์       
คุณป้อฮิ้น แซ่โจว              
คุณอัญชัน จาตุกัญญาประทีป  
คุณศิริพร  คูหาจิต
มารีอา มนธิรา  คูหาจิต
         

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการปี 2016-2017

?

คณะกรรมการปี 2014-2016

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

คุณพ่อ แอนโทนี่ ประเสริฐ  สิทธิ
คุณกิตติพงษ์ ทบวงศรี
คุณสิริพร มาตุรงค์พิทักษ์
คุณอัญชัน จาตุกัญญาประทีป
คุณไกรฤทธิ์ ชุ้นกระตัญญู
คุณสมพร  นุชบ้านป่า
คุณกาญนา เจียวัฒนากุล
คุณสุภา ปิตินิตย์นิรันดร์
คุณวันชาติ ภูฐานันท์
คุณสุรพันธ์ สินอุดมไพศาล
คุณบัญชา รจิตรังสรรค์
คุณศิริพร คูหาจิต
คุณมนธิรา คูหาจิต

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการปี 2013-2014

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อ แอนโทนี่ ประเสริฐ  สิทธิ
คุณสุรพันธ์ สินอุดมไพศาล
คุณกิตติพงษ์ ทบวงศรี
คุณสมพร  นุชบ้านป่า
คุณกาญจนา เจียวัฒนากุล
คุณอภิชญา  อ่อนบัว
คุณสิริพร มาตุรงค์พิทักษ์
คุณอัญชัน จาตุกัญญาประทีป
เปาโล บัญชา  รจิตรังสรรค์

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

Back to District 140