กลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกา ลพบุรี
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

กิจกรรมปี 2012

24 ต.ค. 2012 24 ต.ค.เซอร์ร่าสังฆมณฑลนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมตลาดนัดกระแสเรียก 2012 งานชุมนุมเยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค์
16 ก.ย. 2012 วันที่ 16 กันยายน 2555 ได้มีการตั้งกลุ่มเซอร์ร่าเป็นกลุ่มทดลองที่วัดอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เป็นกลุ่มที่ 4 ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ โดยมีกลุ่มนักบุญลูกา ลพบุรี เป็นกลุ่มพี่เลี้ยง ด้วยการสนับสนุนจากกลุ่มพิษณุโลกและกลุ่มนครสวรรค์
8 ก.ย. 2012 กลุ่มนักบุญลูกา ลพบุรี และกลุ่มเซอร์ร่านครสวรรค์ จัดประชุมฟื้นฟูจิตใจ   เรื่องความเชื่อ (คริสตชนทั่วโลก ต้องฟื้นฟูความเชื่อ) และการปร ะกาศข่าวดีแบบใหม่
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ตึกโบนุส พาสตอร์  นครสวรรค์

11 ส.ค. 2012 ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 คุณแม่ปรานี สนใจ สมาชิกเซอร์ร่าและสมาชิกพลมารี ได้รับการยกย่องเป็นแม่ดีเด่นจากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ --- คลิก
22 ก..ค. 2012 วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ก.ค ๕๕ กลุ่มเซอร์ร่าลพบุรีเยี่ยมสัตบุรุษวัดแม่พระเมืองลูร์ด สระบุรี ภารกิจในครั้งนี้ก็เพื่อแบ่งปันบทบาทหน้าที่ขององค์กรเซอร์ร่า   และรณรงค์ช่วยเหลือบ้านเณรจอห์น ปอล นครสวรรค์ในการส่งเสริมกระแสเรียกเพื่อพระสงฆ์
15 ก..ค. 2012 วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ก.ค ๕๕ กลุ่มลพบุรีไปรณรงค์ส่งเสริมกระแสเรียกเพื่อบ้านเณรจอห์น ปอล นครสวรรค์
และแนะนำตัวกลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกา ลพบุรี  ที่วัดอัครเทวดา มีคาแอล อ.เมือง  จ.ลพบุรี
14 ก..ค. 2012 กลุ่มเซอร์ร่าลพบุรีและพิษณุโลก นัดกันไปอ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
เพื่อบุกเบิกกลุ่มทดลองใหม่ที่วัดอัครเทวดาคาเบรียล
8 ก..ค. 2012 กลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกา ลพบุรี ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  มีสมาชิกทดลองใหม่เข้าร่วมประชุม ๑ คน หัวข้อเรื่องการประชุมสำคัญ คือ การหาสมาชิกเพิ่ม (วัดที่วิเชียรบุรี) และ.รณรงค์กองทุนช่วยเหลือบ้านเณร (วัดที่ลพบุรี วัดที่สระบุรี )
27 พ.ค. 2012 วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2012 พระคุณเจ้า ยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานโปรดศีลกำลัง ที่วัดนักบุญลูกา บางขาม ลพบุรี มีครูบุษบาเป็นแ ม่งานร่วมกับคณะเซอร์ร่า
20 พ.ค. 2012

๑. กลุ่มเซอร์ร่าเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมในวันสมโภชพระเยซูเจ้าเด็จสู่สวรรค์ วันนี้สวมชุดประจำเซอร์ร่า สีม่วงสดใส
๒.ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม โดยประธานคนใหม่
- เรื่องหาสมาชิกเพิ่มเป้าหมายที่วิเชียรบุรี
- เรื่องหาเงินสนับสนุนบ้านเณร

5-7 พ.ค. 2012

คณะเซอร์ร่ากลุ่มลพบุรี  ไปร่วมงานวันครอบครัวเซอร์ร่าประจำปี 2012 และการประชุมใหญ่ประจำปี 2012 ของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ที่กลุ่มอุดรธานี เป็นเจ้าภาพ ระหว่าง วันเสาร์ ที่ 5 – วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2012  ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี  
คลิกดูภาพทั้งชุดได้ที่นี่

8 เม.ย. 2012 ประชุมประจำเดือนเษายน
- มอบตำแหน่งให้กับประธานกลุ่มคนใหม่
- สังสรรค์วันปัสกา
- เลือกว่าที่ประธานคนต่อไป
4. มี.ค. 2012

การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2012
- สมาชิกกลุ่มเซอร์ร่านครสวรรค์ ๓ ท่าน มาเยี่ยม กลุ่มลพบุรี
- อ.บุญขีด แบ่งปันเรื่อง การรื้อฟื้นชีวิตคริสตชน
- คพ.พิทักษ์ ศิลาโคตร ให้ข้อคิดเรื่อง การดูแลกระแสเรียกลูกหลานและเยาวชนของเราเอง

กิจกรรมปี 2011

Back to Clubindex