เ อ


 

กลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกาลพบุรี
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
อื่นๆ
รายงาน สรุปกิจกรรมเซอร์ร่ากลุ่มลพบุรี 2012 หนังสือแต่งตั้งกลุ่มจากเซอร์ร่าสากล
    หนังสือรับรองจากพระสังฆราช
    พิธีปฏิญาณตนเซอร์ร่าลพบุรี.pdf
     
     
     
     
     
     
     
 

Back to District 140