8 8
กลุ่มเซอร์ร่าศรีราชา
กลุ่มเชอร์ร่าศรีราชารับชา์เตอร์และจัดพิธีปฏิญาณตนสมาชิก
วันอาทิต์ที่ 26 มิถุนายน 2011
ที่วัดพระหฤทัย ศรีราชา


Back to Sriracha Club