เขตเซอร์ร่า 172
หน้าหลักเขต 172 ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการเขต ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสาร
ข่าว-กิจกรรม
24-25 ก.พ. ประชุมสัมมนาฟื้นฟูจิตใจ --- พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี เป็ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดการประชุมสัมมนาฟื้นฟูจิตใจสมาชิกกลุ่มเซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี และเซอร์ร่าเขต 172 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2013 ณ บ้านสแตลลามารีส บ้านเพ จ.ระยอง คุณพ่อสมจิตร พึ่งหรรษพร เป็นวิทยากร มีสมาชิกเข้าร่วม 39 คน พร้อมด้วยคุณพ่อสายชล คันยุไล จิตตาภิบาลเซอร์ร่าเขต 172
12 ม.ค.

เยี่ยมกลุ่มนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2013 น.สพ.สมชาย เทวีทิวารักษ์ ปธ.เขต172 พ่อสายชล คันยุไลย จิตตาภิบาลเขต172 คุณนิพนธ์ คุณสุภาพ และคุณโชคชัย ไปเยี่ยมกลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมา เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ในโอกาสนี้ เนื่องจากจะมีการประชุมใหญ่คณะพลมารีย์ของสังฆมลฑลฯ อาจารย์ วีระ, ประธานกลุ่มฯ ซึ่งเป็นประธานการประชุมของคณะพลมารีย์ในครั้งนี้ด้วย ได้ให้โอกาสคณะเซอร์ร่า ที่ทำการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของคณะฯให้องค์อื่นได้รับทราบ

     

Back to 172index