เขตเซอร์ร่า 172

หน้าหลักเขต 172 ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการเขต ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสาร


คณะกรรมการเซอร์ร่า เขต 172


คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ กฤษฎา สุขพัฒน์
จิตตาธิการเขต


มาระโก นิพนธ์  แสงประดับ
ประธานเขต 172

คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 172 ปี 2018 - 2019

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทร. E-mail
ฟรังซิสเซเวียร์ คพ.กฤษฎา  สุขพัฒน์ จิตตาธิการ 089 801 3962 kritsada_2617@hotmail.com
ราฟาแอล ชัยณรงค์  มณเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา 086 896 9393 cnarong@stjohn.ac.th
ยอห์นบอสโก สมชาย  เทวีทิวารักษ์ อดีตประธานสภาฯ 081 803 3475 somchai@zagro.com
ยอห์นบัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์ อดีตประธานเขตฯ 094 387 1515 tharasing@hotmail.com
มาร์โก นิพนธ์  แสงประดับ ประธานเขต 081 911 9522 niphonsa@yahoo.com
ฟรังซิสเซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูล  พวงผ่อง (ปธ.ศรีราชา) ว่าที่ประธานเขต 081 335 7533 jad335753@gmail.com
ซีมอน สนทยา  วิศพรรณ์ (จันทบุรี) รองฯ ฝ่ายกิจกรรม 086 112 3139 staya2550@gmail.com
แบร์นาแด๊ด  ชบาทิพย์  วัฒนาประสิทธิ์ (ปธ.นคราชสีมา) รองฯ ฝ่ายกระแสเรียก 081-9555737  
ฟรังซิสเซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูล  พวงผ่อง (ศรีราชา) รองฯ ฝ่ายสมาชิก 081 335 7533 jad3357533@gmail.com
อันเดร วิชัย  บุญเจือ ( บางแสน) รองฯ ฝ่ายสื่อสาร 087 606 2321 wichai2000@gmail.com
เซซีลี คุณสุภาพ  เทวีทิวารักษ์ (เซนต์จอห์น) เหรัญญิก 081 668 6544  
มารีอามักดาเลนา มีส รัชนีกูล  พวงผ่อง (ปธ.ศรีราชา) เลขานุการ 089 603 0990 rach0990@gmail.com
ยอแซฟ โชคชัย  ปิตินิตย์นิรันดร์ (ปธ.เซนต์จอห์น) กรรมการ  081 311 1376 phopsuk@gmail.com
ยอแซฟ ชูศักดิ์  ประมงกิจ (ปธ.จันทบุรี) กรรมการ  083 598 1682  
เทเรซา จินตนา  กรรณิกา (ปธ.บางแสน) กรรมการ  087 026 7965  
  กรรมการ สังเกตการณ์      
  ว่าที่ปธ.เซนต์จอห์น กรรมการ     
  ว่าที่ปธ.จันทบุรี กรรมการ     
  ว่าที่ปธ.นครราชสีมา กรรมการ     
  ว่าที่ปธ.บางแสน กรรมการ     
  ว่าที่ปธ.ศรีราชา กรรมการ     
  เลขา กลุ่มเซนต์จอห์น กรรมการ    
  เลขา กลุ่มจันทบุรี กรรมการ    
  เลขา กลุ่มนคราชสีมา กรรมการ    
  เลขา กลุ่มบางแสน กรรมการ    
  เลขา กลุ่มศรีราชา กรรมการ    


พิธีรับมอบตำแหน่งประธานเขตเชอร์ร่า 172

มาระโก นิพนธ์  แสงประดับ ประธานเขตคนใหม่
วาระในตำแหน่งตั้งแต่ ก.ค. 2018 ถึง มิ.ย. 2019
รับมอบกางเขนสัญลักษณ์จาก ยอห์นบัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์ อดีต่ประธาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018
ที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด นครราชสีมา

Back to Homepage