เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์จอห์น
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

สมาชิก


ปฏิญาณตนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2004 จำนาน 24 คน
ปัจจุบันมีสมาชิกย้ายออกและเสียชีวิต 4 คน
เหลิอสมาชิกประจำการ  25 คน สมาชิกสมทบ 15 คน รวม 40 คน


รายชื่อสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มวิทยาลัยเซนต์จอห์น (เซนต์จอห์น).pdf

(ปรับปรุง 30 ธันวาคม 2011)

 

Back to Clubindex