เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


ประวัติความเป็นมา

ใบรับรองเลขที่ NO. 905 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 1998


คณะกรรมการปี 2019-2021

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. คุณพ่อ สมบัติ  ประทุมปี

จิตตาธิการ

บ้านเณรเล็กเปาโล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

080-7227958

2. เปียรีนา เบญจพร  ตั้งสุขเกษมสันติ์ 

ประธาน

748 ม.10 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา (30000)

089-4878104

3. โรชารี กาญจนา นพแก้ว

ว่าที่ประธาน

672/27 ซ.ลำปรุ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (30000)

081-9673265

4. เทเรซา สุปราณี โรจนรัต

รป.ฝ่ายกิจกรรม

164/6 ถ.มหาชัย ชุมชนมหาชัย อุดมพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (30000)

093-3205286

5. ลูซีอา นงลักษณ์ จุลสม

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

579/14 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา (30000)

089-4268489

6. มารีอา ชาดา กรรณิการ์

รป.ฝ่ายสมาชิก

378 ซอยลำปรุ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (30000)

095-6215837

7. ยอห์น บับติสต์ วีระ ธาราสิงห์

รป.ฝ่ายสื่อสาร

120/2 ถ.สืบศิริ ซอย 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา (30000)

094-3871515

8. แบร์นาแด๊ต ชบาทิพย์  วัฒนาประสิทธ  

เหรัญญิก

2969 ซอยสืบศิริ 47/7 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (30000)  chabathip2507@gmail.com

081-9555737

9. มารีอา ยุพวรรณ ธาราสิงห์

เลขานุการ

120/2 ถ.สืบศิริ ซอย 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา (30000)

065-2367335

คณะกรรมการปี 2018-2019

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

1. คุณพ่อ สมบัติ     ประทุมปี

จิตตาธิการ

080-7227958

2. แบร์นา แด๊ด ชบาทิพย์     วัฒนาประสิทธิ์

ประธาน

081-9555737

3. ปียรีนา เบญจพร     ตั้งสุขเกษมสันต์

ว่าที่ประธาน

089-4878104

4. เทเรซา สุปราณี     โรจนรัต

รป.ฝ่ายกิจกรรม

093-3205286

5. มารีอา ชาดา     กรรณิการ์

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

095-6215837

6. มาร์ธา วีรนาถ     แซ่เจา

รป.ฝ่ายสมาชิก

087-2612454

7. มารีอา ยุพวรรณ     ธาราสิงห์

รป.ฝ่ายสื่อสาร

065-2367335

8. ยอห์น บับติสต์ วีระ     ธาราสิงห์

เลขานุการ

094-3871515

9. โรชารี กาญจนา     นพแก้ว

เหรัญญิก

081-9673265

คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี

มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์
แบร์นาแด๊ต ชบาทิพย์ วัฒนาประสิทธิ์
เปียรีนา เบญจพร ตั้งสุขเกษมสันต์
เทเรซา วิไลวรรณ  เริงสุรพิพัฒนะ
มารีอา รนิจ  แน่นชารี
มารีอา วีรนาถ แซ่เจา
โรซารี กาญจนา นพเก้า
ยอห์นบัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์
จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คณะกรรมการปี 2016-2017

คณะกรรมการปี 2014-2016

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี
มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์
มารีอา ภูวริศา  พุ่มร่มบุตร
ยอห์น บัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์
มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์
เทเรซา วิไลวรรณ  เริงสุรพิพัฒนะ
มารีอา รนิจ  แน่นชารี
มาแซลิโน สมปอง ปทุมมานนท์
มารีอา สุพร  เรือนทอง
ยอห์นบัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์
จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คณะกรรมการปี 2013-2014

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อเปโตร สุรชัย เจริญพงศ์
ยอห์น บัปติสต์ วีระ ธาราสิงห์
มารีอา ยุพวรรณ ธาราสิงห์
มารีอา ภูวริศา   พุ่มร่มบุตร
มารีอา ประเทือง สมัครจิตร์ มาแซลิโน  สมปอง ปทุมมานนท์
มารีอา รนิจ แน่นชารี
มารีอา สุพร เรือนทอง
มารีอา ภูวริศา   พุ่มร่มบุตร
ยอห์น บัปติสต์ วีระ ธาราสิงห์

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

คณะกรรมการ ปี 2008-2009

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อ ...
คุณยุพวรรณ ธาราสิงห์
คุณนาวิน โรจนรัต
คุณไพโรจน์ ปทุมมานนท์
คุณวิไลวรรณ เริงสุขพิพัฒนะ
คุณลำไย นิยมธรรม
คุณสมปอง ปทุมมานนท์
คุณภูวริศา พุ่มร่มบุตร
คุณวีระ ธาราสิงห์
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ


 

Back to District 172