คณะเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

ใบรับรองเลขที่ NO. 905 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 1998


รายชื่อจิตตาธิการและประธานเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา

ดำรงตำแหน่ง (ปี)

จิตตาธิการ

ประธานกลุ่ม

1998 - 1999 คุณพ่อ  
1999 - 2000 คุณพ่อ  
---  ---  ---

20082009

คุณพ่อ

มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์

20092010

คุณพ่อ

ฟรานซิส นาวิน โรจนรัต

20102011

คุณพ่อ

 

20112012

คุณพ่อ

 

20122013

คุณพ่อ

 

20132014

คุณพ่อ

มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์

2014 – 2015

คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี มารีอา ภูวริศา  พุ่มร่มบุตร

2015 – 2016

คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี มารีอา ภูวริศา  พุ่มร่มบุตร

2016 – 2017

คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี ยอห์น บัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์

2017 – 2018

คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์
2018 – 2019
คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์

คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี
มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์
แบร์นาแด๊ต ชบาทิพย์ วัฒนาประสิทธิ์
เปียรีนา เบญจพร ตั้งสุขเกษมสันต์
เทเรซา วิไลวรรณ  เริงสุรพิพัฒนะ
มารีอา รนิจ  แน่นชารี
มารีอา วีรนาถ แซ่เจา
โรซารี กาญจนา นพเก้า
ยอห์นบัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คณะกรรมการปี 2014-2016

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี
มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์
มารีอา ภูวริศา  พุ่มร่มบุตร
ยอห์น บัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์
มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์
เทเรซา วิไลวรรณ  เริงสุรพิพัฒนะ
มารีอา รนิจ  แน่นชารี
มาแซลิโน สมปอง ปทุมมานนท์
มารีอา สุพร  เรือนทอง
ยอห์นบัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์
จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คณะกรรมการ ปี 2008-2009

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อ ...
คุณยุพวรรณ ธาราสิงห์
คุณนาวิน โรจนรัต
คุณไพโรจน์ ปทุมมานนท์
คุณวิไลวรรณ เริงสุขพิพัฒนะ
คุณลำไย นิยมธรรม
คุณสมปอง ปทุมมานนท์
คุณภูวริศา พุ่มร่มบุตร
คุณวีระ  ธาราสิงห์
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

 

Back to District 172