คณะเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

กิจกรรม (กำลังปรับปรุง)

2018    
12 กรกฎาคม วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น.ประชุมเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมาประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมใต้อาสนวิหารฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 13 ท่าน (กำลังปรับปรุง)
30 มิย.-1 กค.

เซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ประจำปีฯครั้งที่ 18 ปี 2017 - 2018 และการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้นำเซอร์ร่า  ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน -  1 กรกฎาคม 2018 เวลา 08:00-18:00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนมารีวิทยา จ.นครราชสีมา  --- ดูภาพประดอบใน FB Serrathai https://www.facebook.com/serrathai.thailand?hc_ref=ARQ6wsWCR_igaRsxe0o9RflJsdDFwF6SkVXUVe1KTSrTvk5oCk9_luKkSIsL5hINZvc

 

     
15 มีนาคม  *** สมาชิกเซอร์ร่านครราชสีมาเลี้ยงอาหารกลางวันสามเณรกลาง โอกาสจบการศึกษา เตรียมการศึกษาต่อที่ว.แสงธรรม 10 คน ศึกษาภาษา English ต่างประเทศ 14 คน เมื่อ 15 มี.ค. 2561 ค.พ.อัครเดช และ ค.พ.ขวัญ ให้การต้อนรับดีมาก
     
2017    
     
2016    
28 ส.ค. 2016 .กลุ่มเซอร์ร่า กลุ่มพลมารีย์ กลุ่มวินเซนดอปอล และอีกหลายๆกลุ่ม รวมทั้งสัตบุรุษอาสนวิหาร แม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านเณรเล็กเปาโล ค่ะ ขอพระเจ้าโปรดประทานความเชื่อให้บรรดาน้องเณรมีกระแสเรียกเข็มแข็งและมั่นคง และโปรดอวยพระพร และตอบแทนน้ำใจดีของทุกๆท่านร้อยเท่าพันทวี เทอญ
3 ก.ค. 2016 วันที่ 3 ก.ค. 2016 กลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมา 5 คนและพี่น้องสัตบุรุษอาสนวิหารฯ 5 คน 20 คน ไปเลี้ยงอาหารและต้อนรับสามเณรกลาง ที่บ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา
2 ก.ค. 2016 วันที่ 2 ก.ค. 2016 กลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมาร่วมฉลองบ้านเณรเปาโล นครราชสีมา มีสามเณรเล็ก 40 คน ตอนเย็นร่วมงานวันครอบครัวเปาโล ครั้งที่ 1
1998-2014    
16 พ.ย. 2014 เยี่ยมกลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมา การแสวงบุญ และประชุมเขต 172 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 15 - อาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2014 ประชุมเขตเซอร์ร่า 172 ครั้งที่ 2 ร่วมกับกลุ่มนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2014

Back to District 172