1 7


เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

กิจกรรมปี 2015-2020

กิจกรรม 3021-2025
2021
 
11 พ.ย. 2021 วันที่? 1?1 พฤศจิกายน?2564? เวลา? 10.00?น.? ประชุม?เซ?อร์ร่า??นครราชสีมา? ป?ระ?จ?ำ?เดือน? พฤศจิกายน? ที่?ห้องประชุม?ใต้?อาสน?วิหาร?ฯ? มี?สมาชิก?เข้าร่วม?ประชุม?ทั้งหมด? 8? ท่าน? ปิด?ป?ระ?ช?ุ?ม?เวลา? 11.40 น.
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
8 ก.ค. 2021 8? กรกฎาคม? ?2564? เวลา? 10.00? น.? ประชุม?เซ?อร์ร่า?กล?่?ุม?นครราชสีมา? ป?ระ?จ?ำ?เดือน?กรกฎาคม? ใต้?อาสน?วิหาร?ฯ? มี?สมาชิก?เข้าร่วม?ประชุม?ทั้งหมด? 8?ท่าน? ขอ?แสดง?ความยินดีกับ? มาสเตอร์?วีระ? ธาราสิงห์? ประธานกลุ่มคนปัจจุบัน? ปี?วาระ 2021-2023 ด้วย
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai

 

Back to District 172