เซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

กิจกรรม

28 ส.ค. 2016 .กลุ่มเซอร์ร่า กลุ่มพลมารีย์ กลุ่มวินเซนดอปอล และอีกหลายๆกลุ่ม รวมทั้งสัตบุรุษอาสนวิหาร แม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านเณรเล็กเปาโล ค่ะ ขอพระเจ้าโปรดประทานความเชื่อให้บรรดาน้องเณรมีกระแสเรียกเข็มแข็งและมั่นคง และโปรดอวยพระพร และตอบแทนน้ำใจดีของทุกๆท่านร้อยเท่าพันทวี เทอญ
3 ก.ค. 2016 วันที่ 3 ก.ค. 2016 กลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมา 5 คนและพี่น้องสัตบุรุษอาสนวิหารฯ 5 คน 20 คน ไปเลี้ยงอาหารและต้อนรับสามเณรกลาง ที่บ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา
2 ก.ค. 2016 วันที่ 2 ก.ค. 2016 กลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมาร่วมฉลองบ้านเณรเปาโล นครราชสีมา มีสามเณรเล็ก 40 คน ตอนเย็นร่วมงานวันครอบครัวเปาโล ครั้งที่ 1
16 พ.ย. 2014 เยี่ยมกลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมา การแสวงบุญ และประชุมเขต 172 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 15 - อาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2014 ประชุมเขตเซอร์ร่า 172 ครั้งที่ 2 ร่วมกับกลุ่มนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2014

Back to District 172