คณะเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

คณะเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา


ที่ตั้ง
อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา
อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.0-
ในสังฆมณฑลนครราชสีมา

สังกัด
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 1998
สังกัดเขต 172 สภาเซอร์ร่าประเทศไทย

วันรับใบรับรอง
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 1998 เป็นลำดับที่ 905
ภาพหนังสือแต่งตั้ง

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 25 คน
ประจำการ 25 คน สมทบ - คน

คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมป
จิตตาธิการ


เปียรีนา เบญจพร  ตั้งสุขเกษมสันติ์ 
ประธาน


คณะกรรมการปี 2019-2020

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. คุณพ่อ สมบัติ  ประทุมปี

จิตตาธิการ

บ้านเณรเล็กเปาโล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

080-7227958

2. เปียรีนา เบญจพร  ตั้งสุขเกษมสันติ์ 

ประธาน

748 ม.10 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา (30000)

089-4878104

3. โรชารี กาญจนา นพแก้ว

ว่าที่ประธาน

672/27 ซ.ลำปรุ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (30000)

081-9673265

4. เทเรซา สุปราณี โรจนรัต

รป.ฝ่ายกิจกรรม

164/6 ถ.มหาชัย ชุมชนมหาชัย อุดมพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (30000)

093-3205286

5. ลูซีอา นงลักษณ์ จุลสม

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

579/14 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา (30000)

089-4268489

6. มารีอา ชาดา กรรณิการ์

รป.ฝ่ายสมาชิก

378 ซอยลำปรุ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (30000)

095-6215837

7. ยอห์น บับติสต์ วีระ ธาราสิงห์

รป.ฝ่ายสื่อสาร

120/2 ถ.สืบศิริ ซอย 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา (30000)

094-3871515

8. แบร์นาแด๊ต ชบาทิพย์  วัฒนาประสิทธ  

เหรัญญิก

2969 ซอยสืบศิริ 47/7 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (30000)  chabathip2507@gmail.com

081-9555737

9. มารีอา ยุพวรรณ ธาราสิงห์

เลขานุการ

120/2 ถ.สืบศิริ ซอย 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา (30000)

065-2367335พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานกลุ่มเชอร์ร่า
วาระในตำแหน่งปี 2019-2020
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019
ที่วัดบ้านเณรแสงธรรม สามพราน


Back to District 172