เซอร์ร่าเขต 172
คณะเซอร์ร่าวัดอารักขเทวดา โคกวัด
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร
ข่าว-กิจกรรมปี 2019-2022

2021  
14 มี.ค. 2021

กลุ่มเซอร์ร่าโคกวัดนำโดยคุณพ่อปรีชา? เจ้าอาวาส? ประชุมแผนดำเนินงานเซอร์ร่า? โคกวัด? 2564? จัดตั้งพานส่งเสริมกระแสเรียกทุกอาทิตย์? สนับสนุนกระแสเรียกแก่สามเณรผู้ฝึกหัดลูกวัด? รวมถึงกิจกรรมกลุ่มต่างๆของกลุ่มต่อไป? 14? มีนาคม? 2564
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai

2020
 
13 พ.ค. 2020 คณะเซอร์ร่าวัดอารักขเทวดา โคกวัด ร่วมกับสภาอภิบาลเดินทางไปส่งคุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊ เจ้าอาวาส ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม 13 พฤษภาคม 2020
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
8 มี.ค. 2020

การประชุมคณะเซอร์ร่ากลุ่มที่ตั้งใหม่ของแขวงปราจีนบุรี ที่มีการรวมกลุ่มวัดอารักขเทวดา โคกวัด วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี และวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา ร่วมกับกลุ่มพี่เลี้ยง คณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน เพื่อศึกษาบทบาท หน้าที่ และวัตถุประสงค์ ในการทำงานส่งเสริมกระแสเรียก วันนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อกลุ่มว่า "คณะเซอร์ร่าวัดอารักขเทวดา โคกวัด"
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai

26 ม.ค. 2020 คุณพ่อกฤษดา สุขพัฒน์ อธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
และจิตตาธิการคณะเซอร์ราเขต 172 ประชุมจัดตั้งกลุ่มเซอร์ร่าแขวงปราจีนบุรี ที่วัดอารักขาเทวดา โคกวัด โดยมีสมาชิกวัดอารักขาเทวดา โคกวัด เป็นแกนนำ ร่วมกับตวแทนจากวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี พร้อมด้วยคุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาส และตัวแทนจากวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา พร้อมด้วยคุณพ่อภัทร์ติยะ อินทวัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  โดยมีคณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสนและกลุ่มศรีราชา เป็นกลุ่มพี่เลี้ยง คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊ เจ้าอาวาสวัดอารักขเทวดา โคกวัด เป็นจิตาธิการ
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
2019
 
24 พ.ย. 2019

หลังมิสซาวันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล เป็นวันกระแสเรียก ได้มีโอกาสพบปะกับคณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสนและกลุ่มศรีราชา เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนและส่งเสริมกระแสเรียกของเยาวชน และพระสงฆ์ นักบวช โดยการประสานงานของคุณพ่อคุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์ อธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา และจิตตาธิการการเซอร์ร่าเขต 172
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai

 

Back to District 172