เซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
http://www.bangsaenchurch.org/
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.0-3874-5216

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2002
เป็นกลุ่มที่ 2 ในสังฆมณฑลจันทบุรี สังกัดเขต 172

วันรับใบรับรอง
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2004 เป็นลำดับที่ 1065
ภาพใบรับรอง

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 42 คน
ประจำการ 22 คน สมทบ 8 คน สนับสนุน 8 คน


คุณพ่อสมชาย เกษี.
จิตตาธิการ

เทเรซา วัลลดา เล้ากอบกุล
ประธาน


กรรมการบริหารคณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
ปี 2019 – 2020

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. คุณพ่อเฮนรี่ สมชาย เกษี

จิตตาธิการ

167 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุขอ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
brotherkaiou@hotmail.com

0647978799

2. เทเรซา วัลลดา เล้ากอบกุล

ประธาน

244/62 มบ.วังมุขแลนด์ ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130  wanlada87@gmail.com

0867958050
038748483

3. มารีอาแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ 
  สุชิตา เผือกพิพัฒน์

ว่าที่ประธาน

76/38 ม.5 หมู่บ้านอัมพรเพลส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110 sushi.phat@gmail.com    

08 1982 9487

4. เทเรซา จินตนา กรรณิกา

อดีตประธาน

326/147 ม.8 หมู่บ้านลัดดาเฮ้าส์ อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุรี 20110

08 7026 7965

5. ฟรังซิสโก ธนรัฐกานต์ แซ่บุ้น

รป.ฝ่ายกิจกรรม

71/118 ม 1 ต. อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี    

08 1429 2739

6. มารีอา กอแรตตี อรุณี 
หอมดำรงค์ศักดิ์

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

205/48 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
aruneesak@gmail.com

0864117365

7. มารีอา ไสว อินสอาด

รป.ฝ่ายสมาชิก

71/118 ม 1 ต. อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี    

09 7237 0765

8. อังเยลา ชลฤดี  ผิวเกลี้ยง

รป.ฝ่ายสื่อสาร

วัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสน? 167?ถ.ลงหาด? ต.แสนสุข
?อ.เมือง?จ.ชลบุรี? 20130?           

09 5316 5234

9. มารีอาแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์
สุชิตา เผือกพิพัฒน์

เหรัญญิก

76/38 ม.5 หมู่บ้านอัมพรเพลส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี20110 sushi.phat@gmail.com

08 1982 9487

10. มาเรียเทแรสศุภวรรณ  ชีรานนท์

เลขานุการ

16/8 ม.11 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
sbunluewong@hotmail.com

09 2006 1049Back to District 172