เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าช้างมิ่ง
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


ประวัติความเป็นมา

    ใบรับรองเลขที่ NO. 1095 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2007

กลุ่มเซอร์ร่าช้างมิ่ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2005 โดยกลุ่มเซอร์ร่าท่าแร่เป็นพี่เลี้ยง
มีคุณพ่อวีรพงษ์ มังกาย เป็นจิตตาธิการ สมาชิกแรกเริ่ม 20 คน
มีการประชุมสามัญในวันอาทิตย์ที่ 1, 3 ของเดือน หลังมิสซา ที่วัดพระคริสตราชา
เป็นกลุ่มทดลองอยู่ 2 ปีกว่าๆ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2007
สมาชิกปฏิญาณตน 35 คน สมาชิกกลุ่มประกอบด้วยสัตบุรุษ 3 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านช้างมิ่ง หมู่ที่ 12 บ้านช้างมิ่งพัฒนา  และหมู่ที่ 17 บ้านช้างมิ่งสามัคคี
โดยมีศูนย์รวมจิตใจเดียวกัน คือ วัดพระคริสตราชา

เซอร์ร่ากลุ่มช้างมิ่ง จัดพิธีการรับรองอย่างเป็นทางการ เป็นกลุ่มที่ 18 ของประเทศไทย
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2007
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน

      

 

Back to District 194