9

เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าช้างมิ่ง
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

เซอร์ร่ากลุ่มช้างมิ่ง
ที่ตั้ง วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง
ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โทร. 0-4270-6119

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่
24 เมษายน 2005
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2007 หนังสือรับรองลำดับที่ 1095
เป็นกลุ่มที่ 2 ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่ และเป็นกลุ่มที่ 18 ของประเทศไทย
จัดพิธีรับหนังสือแต่งตั้งและพิธีปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกเมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2007
ภาพใบรับรอง

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน
ปัจจุบันมีสมาชิก 34 คน (ประจำการ 34 คน สมทบ - คน)


คุณพ่อวีรพงษ์ มังกาย
จิตตาภิบาล


คุณมีชัย พอศิลป์ 
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการปี 2019-2020

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อ

คุณมีชัย พอศิลป์ 

จิตตาภิบาล
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

 

 

Back to District 194