เซอร์ร่าเขต 194
เซอร์ร่ากลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


ประวัติความเป็นมา

คณะเซอร์ร่ากลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่

(กำลังปรับปรุง)


(ถ่ายร่วมกับเซอร์ร่ากลุ่มบ้านโป่ง วันพิธีปฏิญาณตนสมาชิก 8 กันยายน 2007)

คณะเซอร์ร่ากลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่  เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2004 
องค์การเซอร์ร่าสากลออกหนังสือรับรองให้เมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2007 เป็นกลุ่มที่ 1101 
ชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ คือ Serra Club of Muengpol - Baan phai 
เป็นกลุ่มที่ 20 ของประเทศไทย

  สภาเซอร์ร่าจัดทำพิธีมอบหนังสือรับรอง และพิธีปฏิญาณตนสมาชิก
เมื่อ 8 กันยายน 2007 ที่วัด
แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น
โดยพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร C.Ss.R. เป็นประธาน
มีสมาชิกปฏิญาณตนครั้งแรก 27 ท่าน  

การปฏิญาณตัวของกลุ่มเซอร์ร่าเมืองพล-บ้านไผ่


รายชื่อจิตตาธิการและประธานเซอร์ร่า กลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่

ดำรงตำแหน่ง (ปี)

จิตตาธิการ

ประธานกลุ่ม

ปี 2003 – ปี 2004

9.  คุณพ่อ

 

ปี 2004 – ปี 2005

   

ปี 2005 – ปี 2006

   

ปี 2006 – ปี 2007

   

ปี 2007 – ปี 2008

   
ปี 2008 – ปี 2009
   
ปี 2009 – ปี 2010
   
ปี 2010 – ปี 2011
   
ปี 2011 – ปี 2012
   
ปี 2012 – ปี 2013
ฟรังซิสโกสุนทร พงษ์เหมวัฒนา
 
ปี 2013 – ปี 2014
   

คณะกรรมการ ปี 2013-2014

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อ

จิตตาภิบาล
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

คณะกรรมการ ปี 2012-2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อไมเคิล ประสิทธิ์ ไกรโหล
ฟรังซิสโกสุนทร พงษ์เหมวัฒนา

มารีอาแสงเดือน พงษ์เหมวัฒนา
เซซีรีอาไร่  จุฬารัตน์
มารีอาทองใส อินทร์นอก
ยอแซฟถนอม อินทร์นอก
แบร์นาแด็ทพรทิพย์  ศิริโฉม
แบร์นาแด็ทสมร   สุทธิไชยา

จิตตาภิบาล
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก


 

Back to District 194