เซอร์ร่าเขต 194

กลุ่มเซอร์ร่าขอนแก่น
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร
กิจกรรมปี 2010-2011
25 มิ.ย. 2013 คุณสมพจน์ สมบูรณ์ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการสวดภาวนา และส่งคำอวยพรสำหรับคณะสงฆ์แห่งสังฆมณฑลอุดรธานี ในปี 2012 โดยสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มขอนแก่น
5-7 พ.ค. 2012 คณะเซอร์ร่ากลุ่มลพบุรี  ไปร่วมงานวันครอบครัวเซอร์ร่าประจำปี 2012 และการประชุมใหญ่ประจำปี 2012 ของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ที่กลุ่มอุดรธานี เป็นเจ้าภาพ ระหว่าง วันเสาร์ ที่ 5 – วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2012  ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี  
คลิกดูภาพทั้งชุดได้ที่นี่
29 ต.ค. 2011 พิธีปฏิญาณตนสมาชิกกลุ่มเซอร์ร่าขอนแก่น29 ตุลาคม 2011 เวลา 10.30 น.ณ วัดนักบุญเยราร์ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธี
4 มิ.ย. 2011

ร่วมประชุมใหญ่สภาเซอร์ร่า สมัยที่ 11 ปี 2010-2011 วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2011  ณ ห้องประชุมวัดเซ็นต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

25 มิ.ย. 2011

ร่วมสัมมนาผู้นำเซอร์ร่า 2011 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

26 มิ.ย. 2011

ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มเชอร์ร่าศรีราชา วันรับชาร์์เตอร์และ จัดพิธีปฏิญาณตนสมาชิก วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2011 ที่วัดพระหฤทัย ศรีราชา

กิจกรรมปี
2009 | 2010

 

Back to District 194