/


เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าขอนแก่น
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


ห้องเอกสาร

รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
อื่นๆ
  + สวดภาวนาและส่งคำอวยพรแด่คณะสงฆ์ปี 2012 + ใบชาร์เตอร์ขอนแก่น
    + พิธีปฏิญาณตนเซอร์ร่าขอนแก่น
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Back to District 194