/


เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าขอนแก่น
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสารกลุ่มเซอร์ร่าขอนแก่น เขต 194
วัดนักบุญเยราร์ด
ถ.ชาตะผดุง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2009  ็ได้การรับรองจากองค์กรเซอร์ร่าสากล เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2011
เป็นลำดับที่ 1160 เป็นกลุ่มที่ 23 ของประเทศไทย และเป็นกลุ่มที่ 4 ของสังฆมณฑลอุดรธานี

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 28 คน

 


คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร
จิตตาธิการ


ยวงบับติสตาเกรียงศักดิ์ พึ่งผล
ประธานกลุ่ม

รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2019-2020

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1.ค.พ.ยอห์นบัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร

จิตตาธิการ

 

086 140 8414

 

Chaplain

 

 

2.ยวงบับติสตาเกรียงศักดิ์ พึ่งผล

ประธาน

48/7ซ.เทพผาสุขถ.มะลิวัลย์ม.16

097 320 1958

 

President

อ.เมือง  จ.ขอนแก่น40000

 

3. เปโตร เสนอ  วิลัยทอง

รป.ฝ่ายกิจกรรม

168/3 ม.3  ต.ศิลา อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

086 234

 

Vice President / Activities

   40000

 

4. ยอห์นบัปติส อำนาจ วิมุกติบุตร

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

 

088 067 5152

 

Vice President / Vocation

 

 

5.มารีอา ด้วง  ธนาศิริวัฒน์

รป.สมาชิก

 

 

 

Vice President / Memberships

 

 

6.เปาโล สมพจน์  สมบูรณ์

รป.สื่อสาร

229/81ถ.ประชาสโมสรซ.54

 

 

Vice President / Communications

อ.เมือง  จ.ขอนแก่น40000

 

7. ยวงบับติสตาเกรียงศักดิ์พึ่งผล

เหรัญญิก

48/7ซ.เทพผาสุขถ.มะลิวัลย์ม.16

 

 

Treasurer

    อ.เมือง   จ.ขอนแก่น40000

 

8. เปาโล สมพจน์  สมบูรณ์

เลขา

229/81ถ.ประชาสโมสรซ.54

 

 

Secretary

    อ.เมือง   จ.ขอนแก่น40000

 

  Back to District 194