เซอร์ร่าเขต 194
คณะเซอร์ร่ากลุ่มแม่พระแห่งฟาติมาท่าแร่
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

กิจกรรมคณะเซอร์ร่ากลุ่มแม่พระแห่งฟาติมา

กิจกรรมปี 2014 - 2018
2018    
21 เม.ย. 2018 21 เมษายน 2018 เช้านี้กลุ่มเซอร์ร่าแม่พระแห่งฟาติมา ร่วมประชุมกลุ่มครั้งที่16/2017-18 ที่อาคาร”ยอแซฟ กอมบูริเออร์ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ สกลนคร มีสมาชิกเข้าร่วม ประชุม 12 ท่านครับ
2015    
10 ต.ค. 2015 เลี้ยงอาหารและไอสครีมเด็กเณรและเด็กค่ายสัมผัสชีวิตเณร
กลุ่มเซอร์ร่าท่าแร่และกลุ่มแม่พระฟาติมาท่าแร่ ร่วมกันเลี้ยงอาหารและไอสครีมมื้อเที่ยง ให้เด็กนักเรียน 61 คนและน้องเณรอีกจำนวน 40 คน โอกาสเข้าค่ายสัมผัสชีวิตเณรบ้านเณรฟาติมาท่าแร่ เริ่ม18-22ตุลาคม 2015.
10 ต.ค. 2015 ฉลากกองทุนบ้านเณร
กลุ่มเซอร์ร่าท่าแร่ กลุ่มแม่พระแห่งฟาติมา และสมาชิกออกบูธขายฉลากเซียมซี เพื่อหาเงินเข้ากองทุนบ้านเณร ในโอาสฉลองบ้านเณรปีนี้ ได้เงินมอบให้บ้านเณรรวม 16,880 บาท
12 ก.ค. 2015 เชอร์ร่ากลุ่มแม่พระฟาติมาและกลุ่มท่าแร่ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญเลี้ยงส่งคุณพ่อปลัดอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ โอกาสคุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว ไปประจำวัดบ้านจันร์เพ็ญ ส่วนคุณพ่อพนม ไปศูนย์แพร่ธรรมจังหวัดกาฬสินุ์์

1 ก.ค. 2015 ประธานสมฤทธิ์ ตัวแทนกลุ่มเซอร์แม่พระฟาติมาและท่าแร่ พร้อมสมาชิกและจิตตาธิการ ร่วมทำบุญกับคุณแม่ของบราเดอร์ที่บ้าน และร่วมพิธีปลงศพและมิสซาขอบพระตุณที่วัดแม่พระมหาการุณย์ หนองบก อำเภอคำตากล้า จ.สกลนคร


27 ก.ค 2015 กลุ่มเซอร์ร่าแม่พระฟาติมาและท่าแร่อวยพรวันฉลองศาสนนามคุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรีและวันคล้ายวันเกิด 26 ก.ค 2015 เช้านี้ที่บ้านพักพระสงฆ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่

11 พ.ค. 2015 วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. เซอร์ร่ากลุ่มทดลองฟาติมาร่วมประชุมครั้งที่ 18/2014-15 เช้านี้ 11/05/15
27 เมษายน 2015 อ.ประหยัด-อ.อรนรา ยงดี คุณวิเรียม ศรีวรกุล และสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มท่าแร่และฟาติมา ร่วมผูกแขนและเลี้ยงส่งคุณพ่อภุคพล มหัตกุล เจ้าอาวาสวัดป่าพนาวัลย์ ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์ เย็นวันที 27 เมษายน 2015 ( ศูนย์ข่าวเซอร์ร่า พอล สมฤทธิ์ รายงาน )
21 ก.พ. 2015

เซอร์ร่ากลุ่มท่าแร่และกลุ่มทดลองฟาติมา เข้าเงี่ยบประจำปี 2014-2015 ที่วัดแม่พระแห่งภูเขาการ์์แมล บ้านป่าพนาวัลย์ ต.ท่าแร่ จ.สกลนคร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2015

2014    
23 ส.ค. 2014

เซอร์ร่าท่าแร่กลุ่มวัดท่าแร่และกลุ่มทดลองฟาติมา ร่วมประชุมครั้งที่ 4/2014-16 วันที่ 23 สิงหาคม 2014 สมาชิกเข้าร่วมประชุม 25 คน ผอ. เปโตร นิคม กายราช ประธานเซอร์ร่าเขต 194 ปี 2014-15-16 อ. เปาโล สมฤทธิ์ กายราช ปธ.กลุ่มทดลองฟาติมา และทนาย เทเรซา วิยะดา ดอนแสง ปธ.กลุ่มท่าแร่ เป็นประธาน

12 ก.ค. 2014 คุณสมฤทธิ์ กายราช ปธ กลุ่มทดลองฟาติมา นำสวดเปิดประชุมครั้งแรกร่วมกับคูณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ จิระศักดิ์ อุ่นหล้า รองอธิการบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่

 

Back to District 194