เซอร์ร่าเขต 194
กิจกรรมเซอร์ร่ากลุ่มฟาติมา
เลี้ยงอาหารและไอสครีมเด็กเณรและเด็กค่ายสัมผัสชีวิตเณร
กลุ่มเซอร์ร่าท่าแร่และกลุ่มแม่พระฟาติมาท่าแร่ ร่วมกันเลี้ยงอาหารและไอ สครีมมื้อเที่ยง
ให้เด็กนักเรียนชั้นป.5 และป.6จำนวน 61 คนและน้องเณรอีกจำนวน 40 คน
โอกาสเข้าค่ายสัมผัสชีวิตเณรบ้านเณรฟาติมาท่าแร่ เริ่ม18-22ตุลาคม 2015.
เป็นที่น่ายินดีที่มีน้องๆ สมัครเข้าบ้านเณรแล้ว 21 คนสำหรับม.1 และชั้นอื่นๆ อีก 10คน รวม31คน
ขอคำภาวนาให้พวกเขามีความเข้มแข็งสำหรับกระแสเรียกเบื้องต้นนี้ด้วยเปาโลสมฤทธิ์ กายราช
ประธานกลุ่มเซอร์ร่าฟาติมา รายงาน

 

Back to District 194