เซอร์ร่าเขต 194
กิจกรรมเซอร์ร่ากลุ่มฟาติมาท่าแร่
ประจำเดือนครังที่ 18/2017-18
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2018

เช้านี้กลุ่มเซอร์ร่าแม่พระแห่งฟาติมาท่าแร่ ได้ประชุมประจำเดือนครังที่ 18/2017-18
มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 17 ท่านและสมาชิกทดลองอีก 4 ท่าน รวม 21 ท่านครับ


เปาโลสมฤทธิ์ กายราช รายงาน

 

Back to District 194