เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์วัดนักบุญยอแซฟบ้านเซซ่ง
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มวัดนักบุญยอแซฟบ้านเซซ่ง
2005 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
โทร.

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2014 
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากล ตามหนังสือแต่งตั้งวันที่ 11 มีนาคม 2017
เป็นกลุ่มลำดับที่ 1195 ขององค์กรเซอร์ร่าสากล
เป็นกลุ่มที่ 4 ในอัครสังฆมณฑลอุบลราชธานี่ และเป็นกลุ่มที่ 27 ของประเทศไทย
ปัจจุบันมีสมาชิก 19 คน

ภาพพิธีรับใบแต่งตั้ง และพิธีปฎิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกเซอร์ร่า
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017

ภาพผู้มาร่วมแสดงความยินดี


เปโตร คพ.เสกสรร สมศรี
จิตตาธิการคุณอมรศรี มาตะยา
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการปี 2019-2020

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คูณพ่อ
คุณอมรศรี มาตะยา

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก
   Back to District 194