เขตเซอร์ร่า 194
หน้าหลักเขต 194 ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการเขต ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสาร
ข่าว-กิจกรรม

  กิจกรรมปี 2017  
11 มี.ค. 2017 พิธีรับใบแต่งตั้งและปฎิญาณตนเข้าเป็นสมาชิก ของคณะเซอร์ร่ากลุ่มวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017
18 ก.พ. 2017 การประชุมเซอร์ร่าเขต 194 ครั้งที่ 2 สมัยปี 2016-2017  วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 ที่วัดพระวิสุทธิวงค์ บ้านโพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
  กิจกรรมปี 2015  
  กิจกรรมปี 2014  
  กิจกรรมปี 2013  
31 ส.ค. 2013 การประชุมเขต 194 ครั้งที่ 1/2013 วันที่  31 สิงหาคม 2013 ณ วัดน้อย อาสนวิหารแม่พระนิรมล จ.อุบลราชธานี
  กิจกรรมปี 2012  
1-2 ธ.ค. 2012 การประชุมและฟื้นฟูจิตใจ ของเขต 194  เมื่อ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2012 ณ วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
4 มิ.ย. 2011

ประชุมเขตครั้งที่ 3/2010-2011 วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2011  ณ ห้องประชุมวัดเซ็นต์จอห์น กรุงเทพฯ

25 มิ.ย. 2011 การสัมมนาผู้นำเซอร์ร่า ปี 2011 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 


การประชุมเขต 194 ครั้งที่ 1/2013 วันที่  31 สิงหาคม 2013

Back to Homepage