1


เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าอุดรธานี
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร
กิจกรรมปี 2014
29 มิ.ย. 2014

 ไปร่วมแสดงความยินดี โอกาสครบบวช 56 ปี ชีวิตสงฆ์ ของพระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร

2010-2011    
28 ส.ค. 2010

มิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกบุญราศี ฮูนิเปอร์โรเซอร์ร่า และเพื่อนสมาชิกเซอร์ร่าที่เสียชีวิต

12-13 พ.ย. 2011

เข้าเงียบเชิงสัมนาที่วัดแม่พระฟาติมาเมืองพล 

28 ส.ค. 2010

มิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกบุญราศี ฮูนิเปอร์โรเซอร์ร่า และเพื่อนสมาชิกเซอร์ร่าที่เสียชีวิต

 

Back to District 194