เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าอุดรธานี
 ไปร่วมแสดงความยินดี โอกาสครบบวช 56 ปี ชีวิตสงฆ์ ของพระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร
29 มิถุนายน 2014


 คณะเซอร์ร่าอุดรธานี  ไปร่วมแสดงความยินดี โอกาสครบบวช 56 ปี ชีวิตสงฆ์ 
ของพระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร (ย้อนหลัง)  ที่บ้านพัก


คุณพ่อพงษ์พันธ์ ม่วงมีรส (รองจิตตาธิการ เซอร์ร่าอุดรธานี) นำคณะไปไปร่วมแสดงความยินดี


ด้วยรัก พร้อมรอยยิ้ม ที่พระคุณเจ้ายอด  มอบให้กับทุกคน


พระคุณเจ้าได้แนะให้พวกเราเซอร์ร่าทุกคน ได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับบรรดาน้องเณร
เพราะเขาคืออนาคต ตัวแทนของพระคริสตเจ้า    ...พร้อมกับอวยพร พวกเราเซอร์ร่า


หลังจากนั้น คุณพ่อพงษ์พันธ์ และสมาชิกเซอร์ร่า ได้ไปเยี่ยม คุณยายอนงค์ อภัยโส อายุ 83 ปี
คุณแม่ของคุณธัญพร อภัยโส (สมาชิกเซอร์ร่า)  ท่านป่วยท่อนล่างเป็นอัมพาต


คุณพ่อพงษ์พันธ์ ม่วงมีรส มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจ และอวยพร


ขอคำภาวนาจากพี่น้องเซอร์ร่าทุกท่าน เพื่อเป็นกำลังใจ สอบถามหรือให้กำลังใจได่ที่คุณธัญพร อภัยโส โทร. 089-5775398


อัมพัน/เซอร์ร่าอุดรฯ  รายงาน
 

Back to District 194