เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าอุดรธานี
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

คณะเซอร์ร่ากลุ่มอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์
(กลุ่มเซอร์ร่าอุดรธานี)
(Serra Club of Mother of Perpetual Help Cathedral)


สถานที่ตั้ง
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี  
สังฆมณฑลอุดรธานี

129/18 หมู่ 1 ถนนนิตโย  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000
(ตู้  ป.ณ.4 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002 ) โทร.042-222206

คณะเซอร์ร่าอุดรธานี จัดตั้ง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 1992 
องค์การเซอร์ร่าสากลออกใบแต่งตั้ง  No.821 ให้เมื่อ February 23, 1995

  ได้รับมอบใบแต่งดั้ง เมื่อ 23 เมษายน 1995 ที่วัดเซนต์จอห์น กรุงเทพ 

จัดพิธีปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 1995 
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี  
มีสมาชิกปฏิญาณตนครั้งแรก 18 ท่าน  

ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกสามัญ 34 คน สมาชิกสมทบ 1 คน รวม 35 คน


คุณพ่อเปโตร สุรินทร์   อยู่สุข
จิตตาธิการ 


ยวงบอสโก วันชัย  ภูละคร
ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการบริหาร ปี 2019-2020

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. ค.พ.เปโตร สุรินทร์   อยู่สุข

จิตตาธิการ

สถานฝึกธรรมสันติราชา  ตู้ ป.ณ. 26อ.เมือง     

091 863 3424

จ.อุดรธานี  41000
Meaw20th@homail.com

2. ยวงบอสโก วันชัย  ภูละคร

ประธาน

99/32 หมู่ 16 ต.หนองนาคำ  อ.เมือง

089 940 6541

 จ.อุดรธานี  41000

3. เทรเซา นิรมลสมงาม

รป.ฝ่ายกิจกรรม

เรือนนราอพาร์ตเม้นท์ 352/7ซ.หนองตุ

081 873 6107

 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี  41000ruannara@gmail.com

4.ร๊อค บรรจงเส็งเจริญ

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

121/15ซ.เชื้อโชติถ.ธรรมเจดีย์

081 380 7663

ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000bcharoen@yahoo.com

5. เปโตร ชัยชนะศักดิ์โสภณ

รป.สมาชิก

ร้านครัวข่าตะไคร้663ม.4ถ.อุดรฯ-ขอนแก่น

085 000 3035

ต.บ้านจั่น  อ.เมือง   จ.อุดรธานี   41000

6. ดอมินิกซาวีโอ นภดล คงชุ่มชื่น

รป.สื่อสาร

281/3 ม.9  ซ.บ้านศรีเจริญสุข  ถ.ทหาร

089 841 5046

 ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000Nopa_51@yahoo.com

7. ยอห์นธนัชวัชรตานนท์

เหรัญญิก

สำนักมิสซังคาทอลิกอุดรธานี  ตู้ ป.ณ.3

080 404 6559

ปท.โพศรี   อ.เมือง   จ.อุดรธานี   41002ging.amp1784@gmail.com

8. มารีอา ทัศนีย์   คงชุ่มชื่น

เลขา

281/3 ม.9  ซ.บ้านศรีเจริญสุข  ถ.ทหาร

081 768 1296

 ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000 Tasanik2013@gmail.com

 

Back to District 194