เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าอุบลราชธานี

 วันฉลองบุญราศร ีฮูนิเปโร เซอร์ร่า
28 สิงหาคม 2014
สมาชิกเซอร์ร่าอุบลฯ ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบคุณ
และเลี้ยงอาหารน้องเณร บ้านเณรพระคริสตประจักษ์ อุบลราชธานี


 

Back to District 194